SMU Huskies

Men's Basketball Coaching Records

Season Coach Record Team Championships Coaching Awards
1967 Les Goodwin 10-2 MIAA  
1968 Les Goodwin 9-3 MIAA  
1969 Les Goodwin 9-3    
1970 Les Goodwin 10-2 AIAA  
1971 Les Goodwin 9-3    
1972 Brian Heaney 8-4    
1973 Brian Heaney 14-4 AIAA, CIAU AIAA Coach of theYear, CIAU Coach of the Year
1974 Brian Heaney 15-3    
1975 Brian Heaney 11-1 AUAA  
1976 Ed Hall 13-0 AUAA  
1977 Brian Heaney 6-4    
1978 Brian Heaney 16-4  CIAU  
1979 Brian Heaney 17-1 AUAA, CIAU  
1980 Gary Heald 14-4 AUAA  
1981 Gary Heald 11-7    
1982 Gary Heald 18-0 AUAA  
1983 Gary Heald 12-6 AUAA  
1984 Gary Heald 11-7    
1985 Not in League      
1986 Allan Waye 6-12    
1987 Allan Waye 9-9 AUAA  
1988 Allan Waye - -    
1989 Alan Waye 6-11    
1990/91 Ross Quackenbush 9-9   AUS Coach of Year
1991/92 Ross Quackenbush 11-9  AUAA   
1992/93 Ross Quackenbush 14-6    
1993/94 Ross Quackenbush 12-8   AUS Coach of Year
1994/95 Ross Quackenbush 13-7    
1995/96 Ross Quackenbush 4-16    
1996/97 Ross Quackenbush 6-14    
1997/98 Ross Quackenbush 9-11    
1998/99 Ross Quackenbush 12-8  AUS, CIAU  
1999/00 Ross Quackenbush 12-8    
2000/01 Ross Quackenbush 15-5    
2001/02 Ross Quackenbush 15-5    
2002/03 Ross Quackenbush 13-7    
2003/04 Ross Quackenbush 13-7    
2004/05 Ross Quackenbush 11-9    
2005/06 Ross Quackenbush 11-9    
2006/07 Ross Quackenbush 14-6    
2007/08 Ross Quackenbush 11-9    
2008/09 Ross Quackenbush 14-6 AUS  
2009/10 Ross Quackenbush 12-8    
2010/11 Ross Quackenbush 13-6    
2011/12 Ross Quackenbush 7-13    
2012/13 Jonah Taussig 6-14    
2013/14 Jonah Taussig 14-6 AUS  
2014/15 Jonah Taussig 13-7    
2015/16 Jonah Taussig 10-10    
2016/17 Jonah Taussig 13-7    
2017/18 Jonah Taussig 14-6    
2018/19 Jonah Taussig 19-1   AUS Coach of the Year 
2019/20 Jonah Taussig 11-9